Het Takenpalet academische leerkrachten geeft inzicht in welke aanvullende taken een academisch opgeleide leerkracht kan vervullen. Een handig hulpmiddel om het gesprek tussen de academische leraar en de schoolleider te stimuleren. Academische leraren zijn in de eerste plaats leraren, maar kunnen daarnaast aanvullende of andere vaardigheden de school in brengen. Hiermee kunnen ze verschillende taken vervullen, zowel tijdens het lesgeven als daarbuiten. Bijvoorbeeld als coach, (ortho)pedagoog of onderzoeker.

Uit onderzoek blijkt dat steeds meer schoolbesturen en schoolleiders de toegevoegde waarde zien van academisch opgeleide leraren in het schoolteam. Toch worden hun specifieke vaardigheden, zoals hun onderzoekende houding of analytisch vermogen lang niet altijd benut. Met als gevolg dat een deel van de academische leraren het onderwijs verlaat vanwege gebrek aan uitdaging.

Takenpalet helpt bij voeren goed gesprek

Het Takenpalet is een door en voor leraren ontwikkelde praatplaat die je kan inzetten bij een gesprek tussen de academische leraar en de schoolleider of bestuurder. Het biedt overzicht van welke aanvullende taken mogelijk zijn en laat met praktijkvoorbeelden zien hoe leraren en scholen hiervan voordeel kunnen hebben.

Het Takenpalet academische leerkrachten is ontwikkeld als samenwerking tussen de Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs, de PO-Raad de Universiteit Utrecht en AOLB.

Download het takenpalet

Takenpalet
PDF – 617,0 KB 182 downloads